ruplesen

Program leczenia częściowej głuchoty

Program leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment, PDT) został opracowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego z myślą o pacjentach, którzy nie słyszą średnich i wysokich dźwięków przez co mają wielki kłopot z rozumieniem mowy i codzienną komunikacją z otoczeniem. Sprawne porozumiewanie się odgrywa kluczową rolę w rozwoju współczesnego społeczeństwa, tymczasem odsetek osób niepełnosprawnych słuchowo wzrasta, zwłaszcza w starzejących się społeczeństwach. Metoda leczenia częściowej głuchoty wg. Skarżyńskiego to szansa dla milionów takich ludzi na odzyskanie w pełni wydolnego słuchu, normalne życie i swobodną komunikację. Dlatego jest to niewątpliwie jedno z największych osiągnięć współczesnej nauki i medycyny.