Operacje pokazowe

Window Approach Workshop (WAW)

Window Approach Workshop (WAW) to cyklicznie organizowane warsztaty chirurgiczno-naukowe przeznaczone dla lekarzy otochirurgów, m.in. ordynatorów, kierowników klinik specjalizujących się w leczeniu głuchoty z wykorzystaniem implantów słuchowych. Jest to jeden z programów Międzynarodowej Akademii Otochirurgii. W warsztatach Window Approach Workshop uczestniczą specjaliści z całego świata. W tym roku mija 13 lat od pierwszego spotkania WAW.

Pierwsze warsztaty dobyły się w kwietniu 2007 r. w ramach inauguracji nowej serii spotkań poświęconych najnowszym osiągnięciom w chirurgicznym leczeniu zaburzeń słuchu. Spotkanie sprzed 12 lat służyło także promocji pionierskich rozwiązań otochirurgicznych. Prof. Henryk Skarżyński przeprowadził wtedy 6 pokazowych operacji – 3 operacje wszczepienia implantu w przypadku częściowej głuchoty oraz 3 operacje wszczepienia implantu ucha środkowego typu Vibrant. Uczestnikami byli kursanci z Austrii, Białorusi, Finlandii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

– Doskonale pamiętam pierwszą grupę kilkunastu, bardzo zainteresowanych naszymi osiągnięciami lekarzy – wspomina prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i organizator warsztatów. – Zaczynaliśmy szkolenia w skromnych warunkach, mając nieduże laboratorium wyposażanym w zaledwie 8 stanowisk do ćwiczeń na preparatach.  Dziś w Kajetanach mamy najlepsze i największe w świecie miejsce do ćwiczenia technik chirurgicznych. Udało nam się zbudować Centrum Edukacyjne z unikatową pracownią wyposażoną w 30 stanowisk dla otochirurgii i rynochirurgii, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych.– dodaje prof. Skarżyński.

Program każdej edycji warsztatów obejmuje wykłady przygotowane przez specjalistów IFPS, operacje pokazowe transmitowane z bloku operacyjnego do sali konferencyjnej, z prezentacją każdego przypadku i dyskusją, oraz ćwiczenia w laboratorium na świeżych preparatach. Jednym z najważniejszych punktów programu naukowego warsztatów jest zastosowanie implantów w leczeniu częściowej głuchoty, w której zaburzenia słuchu dotyczą tylko niektórych (najczęściej wysokich) częstotliwości. Prof. Henryk Skarżyński opracował atraumatyczną metodę chirurgiczną, w której dostęp do ucha wewnętrznego uzyskiwany jest przez jeden z naturalnych otworów w kości ślimaka – okienko okrągłe. Obecnie, po 17 latach od pierwszej w świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego pacjentowi z częścią normalnego słuchu przez prof. Henryka Skarżyńskiego, metoda ta jest znana w świecie jako „polska szkoła otochirurgii” w nauce światowej. Uczestnicy warsztatów mają szansę uczyć się tej metody chirurgicznej od samego prof. Skarżyńskiego.

Duży nacisk podczas warsztatów WAW kładzie się na szkolenie praktyczne. W Kajetanach powstał jedyny w świecie tak obszerny i kompleksowy program szkoleń otochirurgicznych z uwzględnieniem operacji pokazowych. Uczestnicy mają możliwość obserwacji operacji wszczepienia implantów słuchowych przeprowadzanych przez prof. H. Skarżyńskiego z zespołem Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii IFPS. Operacje pokazowe stanowią ogromne wyzwanie dla operatora i całego zespołu sali operacyjnej, bowiem każdy etap operacji jest uważnie obserwowany i oceniany. Z tego względu inne zespoły chirurgiczne niechętnie angażują się w wykonywanie operacji pokazowych. Zespołowi Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, który od wielu lata wykonuje codziennie najwięcej operacji poprawiających słuch w świecie, pomaga sprostać temu zadaniu wieloletnie doświadczenie. – Operacje pokazowe, które przeprowadzamy podczas warsztatów dokumentują możliwości i wysoki  poziom polskiej nauki oraz medycyny, prezentują nas na arenie międzynarodowej. Wymagają wielkiego wysiłku, ale jest to najlepszy sposób umacniania nowych idei w codziennej praktyce klinicznej – dodaje prof. H. Skarżyński.

Podczas każdej edycji warsztatów wykonywanych jest kilkanaście lub więcej operacji pokazowych. Z okazji jubileuszowej 30. edycji WAW (27-28 listopada 2017 r.) zaprezentowano aż 30 takich operacji przeprowadzanych przez prof. Henryka Skarżyńskiego – W Światowym Centrum Słuchu uczestnicy warsztatów mogą spotkać się z bardzo rzadkimi przypadkami klinicznymi. W ciągu jednego dnia mogą oni obejrzeć w Kajetanach taką liczbę różnych zabiegów operacyjnych, jakich w innych ośrodkach nie zobaczyliby nawet w ciągu kilku lat – podkreśla prof. Henryk Skarżyński.

Warto przypomnieć, że warsztaty WAW bywały również jednym z najważniejszych punktów programu międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, jak i okazją do prezentacji technologicznych premier w dziedzinie implantów słuchowych. Tak było w roku 2009 podczas 9. Europejskiej Konferencji Implantów Słuchowych u Dzieci (ESPCI 2009), kiedy to podczas edycji warsztatów WAW  zaprezentowano i wszczepiono, po raz pierwszy w świecie, nową elektrodę typu SRA, opracowaną przez prof. Henryka Skarżyńskiego. Obecnie wersje CI-412 i CI-512 to najczęściej sprzedawane implanty na świecie.

Piąte z kolei warsztaty WAW, które towarzyszyły 9. Europejskiej Konferencji Implantów Słuchowych u Dzieci zgromadziły rekordową liczbę uczestników – ponad 1500 osób z  całego świata. Również podczas zorganizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w 2011 roku 10. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) warsztaty WAW były ważnym punktem Kongresu.

International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE Symposium

W  2012 roku w nowootwartej, drugiej części Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach podczas warsztatów WAW odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE, którą przeprowadził prof. Henryk Skarżyński. Operacja ta rozpoczęła nową erę w leczeniu wrodzonych wad słuchu wynikających przede wszystkim z powodu pełnego lub częściowego niewykształcenia ucha zewnętrznego i środkowego. Dodatkowymi wskazaniami mogą być uszkodzenia pozapalne i pourazowe.

28. edycja warsztatów WAW w marcu 2017 roku również miała charakter unikalny – po jednodniowym szkoleniu uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w odbywającym się w Kajetanach spotkaniu naukowym International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE Symposium, którego najważniejszym wydarzeniem było pierwsze w świecie wszczepienie przez prof. H. Skarżyńskiego nowego typu implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge ze sprzęgaczem LP-Coupler. Operacje bezpośrednio w Kajetanach obserwowała ponad 250-cosobowa czołówka otochirurgów ze wszystkich kontynentów.

International BONEBRIDGE & SOUNDBRIDGE Symposium

Ostatnia pionierska operacja w ramach warsztatów WAW miała miejsce 24 października 2017 r.  Prof. Skarżyński przeprowadził pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej wszczepienie implantu ślimakowego HiRes Ultra z użyciem nowej elektrody HiFocus SlimJ. Dzięki zastosowaniu tej elektrody i minimalnie traumatycznej metody chirurgicznej polegającej na włożeniu jej do ślimaka przez okienko okrągłe, opracowanej przez prof. H. Skarżyńskiego, możliwe jest poszerzenie kryteriów kwalifikacji do wszczepienia implantu o kolejne grupy pacjentów z częściową głuchotą, czyli osoby z dobrym lub nieznacznie osłabionym słuchem w zakresie niskich częstotliwości i znacznym niedosłuchem w zakresie wysokich częstotliwości.

Oprócz operacji pokazowych i zajęć praktycznych z otochirurgii programy Window Approach Workshop obejmują również wykłady specjalistów z Instytutu na temat diagnostyki i kwalifikacji pacjentów do wszczepienia implantów słuchowych, innych zaawansowanych technik chirurgicznych i najnowszych technologii w zakresie protezowania słuchu za pomocą implantów słuchowych.

Przez 12 lat warsztatów WAW Kajetany odwiedziło blisko 5 tys. uczestników z blisko 80 krajów świata. W październiku 2019 r. odbyła się 50 edycja warsztatów.

Upowszechnienie metody we współczesnej medycynie miało miejsce także podczas przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego operacji pokazowych „na żywo” w Manili (Filipiny) Petersburgu (Rosja), Mińsku i Grodnie (Białoruś), Kijowie (Ukraina), Bogocie (Kolumbia), Hanowerze (Niemcy).

HISTORIA