National publications

Number of chapters in domestic book publications

Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H. Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie. Zadania i formy rehabilitacji dzieci [Cochlear implants in partial deafness. Aims and forms of rehabilitation in children, in: Theory and practice of surdologopedics]. Muzyka-Furtak E. (red.). Gdansk: Harmonia Universalis, 2015; 329–342.
Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A. Leczenie całkowitej i częściowej głuchoty – Implanty [Treatment of complete and partial hearing loss – implants], in: Clinical audiology, Śliwińska-Kowalska M. (red.). Lodz: Mediton, 2005; 53, 429–441.

Publications in domestic journals

Piłka E., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H. Detekcja emisji otoakustycznych w paśmie 500 Hz: pacjenci z częściową głuchotą, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny, [Detection of otoacoustic emissions in 500 Hz bandwidth – patients with partial deafness] 2010; 9/4, 187–194
Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H., Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów, [Effectiveness of acoustic training in patients with partial deafness after cochlear implantation in the assessment of patients and speech therapists] NowAudiofonol 2012; 1(1): 31–37
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Rajchel J., Lorens A. Elektro-naturalna stymulacja w leczeniu częściowej głuchoty, [Electro-natural stimulation for treatment of partial deafness], Nowa Audiofonologia 2018; 7(3), 45–52 MNiSW 3
Skarżyński H.: Leczenie częściowej głuchoty, [Therapy of partial deafness], „Słyszę…” 2009, 4/108, 4–9
Skarżyński H., Kukwa A., Skarżyńska B., Pagacz I.: Możliwości wykonywania operacji częściowych w leczeniu raka krtani w świetle badań układu chłonnego, [Possibilities of partial resection in treatment of laryngeal cancer in light of studies of the lymphatic system] Otolaryngologia Polska, 1987, Suplement, 69–71
Skarżyński H., Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 10 lat doświadczeń, [A new strategy for the treatment of partial deafness] Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): PP11–17
Skarżyński H., Skarżyński P.H., Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 18 lat doświadczeń własnych, [A new strategy for the treatment of partial deafness – 10 years of experience] Nowa Audiofonologia, 2014; 3(5): PP9–16
Kobosko J., Pankowska A., Olszewski Ł., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Subiektywna i obiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego u osób dorosłych z częściową głuchotą o początku prelingwalnym, [Subjective and objective assessment of the benefits of cochlear implantation in patients with prelingual partial deafness] Nowa Audiofonologia, 2017; 6(4) 31–42 MNiSW 3
Skarżyński H., Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych typów implantów słuchowych. Nowa Audiofonologia, 2013; 2,1: 56
Pankowska A., Solnica J., Skarżyński H., Wykorzystanie zmodyfikowanego profilu umiejętności słuchowych w obserwacji efektów rehabilitacji słuchu dorosłych pacjentów z częściową głuchotą korzystających z systemu implantu ślimakowego – doniesienie wstępne, [Use of modified profile of auditory skills for observing effects of auditory rehabilitation among adult patients with partial deafness after cochlear implantation – preliminary results], Nowa Audiofonologia, 2012; 1(1): 38–45
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Wyniki łącznej stymulacji elektrycznej i akustycznej u pacjentów z częściową głuchotą, [Results of combined electrical and acoustic stimulation among patients with partial deafness], Audiofonologia, suplement 2006, 41
Lorens A., Wilson B., Piotrowska A., Skarżyński H.: Electric and acoustic pitch perception after Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI), Audiofonologia Suplement, 2005, 28
Skarżyński H., Lorens A, Piotrowska A., New method of partial deafness treatment, Otolaryngologia Polska, 2004;58(4):811–6.
Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A.: Partial deafness cochlear implantation (PDCI). Audiofonologia Suplement, 2005, 29