Pacjenci pobili własny Rekord Guinnessa

15 lipca 2017 r., z okazji 25 rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, do Kajetan przyjechali wdzięczni pacjenci z rodzinami. W sumie blisko 2000 gości. Najważniejszym punktem wielkiego zjazdu była próba pobicia Rekordu Guinnessa w kategorii „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby osób z implantami słuchowymi”, ustanowionego w 2012 roku także w Kajetanach. Próba zakończyła się sukcesem pacjentów i wynikiem 601!

Rekordem Guinnessa zakończone zostały lipcowe obchody Jubileuszy: 25 rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej, 15. rocznicy przeprowadzenia przez prof. Henryka Skarżyńskiego pierwszej w świecie operacji przywracającej słuchu osobie z częściową głuchotą oraz 20. rocznicy rozpoczęcia programu „Zachowanie istniejących przedoperacyjnych resztek słuchowych”.